Diller

Yönetim

Bölüm Başkanı  

Prof. Dr. Abdulhalim AYDIN

Telefon: (0424) 2370000 - 3519

e-posta: halimaydin@firat.edu.tr

Bölüm Başkan Yardımcısı

Doç. Dr. F. Gül KOÇSOY

Telefon: (0424)2370000 - 3770

e-posta: fgulkocsoy@firat.edu.tr

Bölüm Başkan Yardımcısı

Dr. Öğrt. Üyesi Mehmet Halit ATLI

Telefon: (0424) 2370000

e-posta: mhatli@firat.edu.tr

 

Türkçe