Diller

Yönetim

Bölüm Başkanı                           :      Prof. Dr. Abdulhalim AYDIN

 

Telefon                                        :      (0424) 2370000 - 3519

 

e-posta                                        :      halimaydin@firat.edu.tr

 

 

 

Bölüm Başkan Yardımcısı        :      Doç. Dr. F. Gül KOÇSOY

 

Telefon                                        :      (0424)2370000 - 3770

 

e-posta                                        :      fgulkocsoy@firat.edu.tr

 

 

 

Bölüm Başkan Yardımcısı       :      Dr. Öğrt. Üyesi Mehmet Halit ATLI

 

Telefon                                       :      (0424) 2370000 -

 

e-posta                                       :      mhatli@firat.edu.tr

 

 

 

     

 

Türkçe