Diller

Alman Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Tezleri

Tezler: 

Prof. Dr. Mehmet AYGÜN

1. Turgut, Özer, 2006, "Yabancı Dil Dersinde Pedagojik Uygulama Açısından Sözcük Öğretimi ve Sözcük Dağarcığını Geliştirme Yöntem ve Tekniklerinin Değerlendirilmesi", Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ

2. Balıkçı, Servet, 2008,"Eklemeli ve Bükünlü Dillerde Sebep-Sonuç, Etki-Amaç ve Zıtlık-Tezat İfade Eden Yan Cümleciklerin Sözdizimsel Karşılaştırılması", Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ

3. Pak, Mehmet, 2010,"İngilizce ve Türkçe'de Yer ve Zaman Edatlarının Karşılaştırılması", Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ

4. Özgen, Tuba, 2010, "İkinci Dil Öğreniminde Ana Dil Sözdiziminden Kaynaklanan Sözdizimsel Hataların Analizi", Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ

5. Baykara, Bahri, 2010, “Yabancı Dil Eğitiminde Kültürlerarsılık”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ

6. Düztaş, Dilek, 2012,”Edward Morgan Forster’in a Passage to India (Hindistan’a Bir Geçit) Adlı Romanında Kültürlerarası Etkileşim” Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ

7. Tuncer, Cihan, 2012,”Semantik und Verwendung der deutschen Verben ‘Gehen’ und ‘Kommen’ und Ihre Wiedergabe im Türkischen” Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ

 

Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÖZTÜRK

1. Sertdemir, Mustafa, 2013, “Türkiye’de Ortaöğretimde Yabancı Dil Öğretiminde Görselliğin Yeri” Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ

 

 

 

 

Türkçe