Diller

İngiliz Dili ve Edebiyatı

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü edebiyat, dilbilim, çeviri bilim ve dil eğitimi alanlarında eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. 2014 – 2015 eğitim - öğretim yılında faaliyete geçen bölümümüz, üç yardımcı doçent ve dört araştırma görevlisi olmak üzere toplam yedi öğretim elemanından oluşmaktadır. Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yüksek lisans eğitimi de verilmektedir. Bölümün amacı çok yönlü bir yaklaşımla, öğrencilerin gerek mesleki ve gerekse bireysel anlamda gelişmeleri için mümkün olan en iyi İngiliz Dili ve Edebiyatı eğitimi almalarını sağlamaktır. Mezunlarımız, resmi ve özel sektörde yabancı bir dil bilmenin getirdiği avantajlardan faydalanmaktadırlar. Başta eğitim olmak üzere, turizm, tercümanlık​, dış ilişkiler ve ticaret, bankacılık vb. birçok sektörde iş imkânları bulmaktadırlar.

Türkçe