Diller

Alman Dili ve Edebiyatı

Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü edebiyat, dilbilim, çeviri bilim ve dil eğitimi alanlarında eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. 1998 yılında kurulan bölümümüz 2005 – 2006 eğitim - öğretim yılında faaliyete geçmiştir. Bir profesör ve iki yardımcı doçent olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşan Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yüksek lisans eğitimi de vermektedir.

Misyon ve Vizyonumuz

Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü 4 yıllık bir lisans eğitim-öğretimini kapsar. Türkiye’deki diğer bütün yabancı dil bölümlerinde olduğu gibi bu bölümün de amacı Türk dilini ve kültürünü dünyaya tanıtmak, dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek ve diğer ülkeleri daha iyi tanımaktır. Yabancı diller, farklı kültürleri tanıma ve tanıtmada ve de kültürlerarası/uluslararası iletişimde birer araçtırlar.

AMACIMIZ

Yabancı dilde okuduğunu anlama, tartışma, yorumlama, diller arası çeviri yapabilme,

Yabancı Diller ve Edebiyatları aracılığıyla Dünya Kültürüne ulaşma, insanlar, kültürler, bilimler arası iletişim kurabilme,

Alman Dili aracılığı ile kendi kültürümüzü ve bilimsel çalışmalarımızı dünyaya tanıtma, dünya görüşü zenginleştirmek,

8. Yüzyıldan günümüze kadar süre gelen Alman Dili ve Edebiyatını kuramsal ve uygulamalı olarak örnek metin ve eserlerle incelemek, araştırmak, yorumlamak,

Konuları işitsel- görsel, iletişimsel yöntemlerle, tarihi, sosyal bağlamda, konuşarak, tartışarak eleştirmek, yorumlamak,

Ünlü şünür, filozof, dilbilimci, edebiyatçı ve eleştirmenlerin fikir ve görüşlerinden yararlanmak, genel kültür bilgilerini arttırmak,

Ana dersler yanında, Anlambilim, Göstergebilim, Kültürlerarası Edebiyat, Karşılaştırmalı Edebiyat gibi dersler ve yöntemleriyle bilgileri zenginleştirmek,

Öğrencilerin ilgileri ve ilerideki çalışma alanlarına yönelik olarak Turizm ve Rehberlik, İngilizce, Çeviri, Avrupa Birliği - Türkiye İlişkileri gibi seçimli derslerle programı desteklemek,

Ders dışı araştırma, inceleme, kütüphane çalışmaları, toplantıya katılım, film izleme, tartışma, sözlü - yazılı çeviri, yurtiçi ve yurtdışı uygulamalarla dili daha aktif hale getirmek,

Başarılı öğrencilere yurtdışı üniversitelerde öğrenim hakkı sunmak,

Diller, Edebiyatlar ve Kültürler arası karşılaştırmalı bilimsel araştırmalar yapmaktır.

BÖLÜMÜMÜZÜN HEDEFLERİ

Alman Dili ve Edebiyatı Programı ile Alman Dili ve Edebiyatı bilgilerine, genel kültür zenginliğine sahip olmak,

Yabancı dil Almancayı, tüm kültürel özellikleri ile işitsel – görsel – iletişimsel olarak çocuklara, gençlere ve yetişkinlere öğretme becerisini kazanmak,

Almanca-Türkçe/ Türkçe-Almanca ve İngilizce diller arası çeviri yapma becerisini kazanmak,

Kazandıkları dil ve genel kültür bilgileriyle, duygu ve düşüncelerini aktarabilmek, tartışabilmek, kendi kültürel haklarını savunabilmek ve özgürce yorum yapabilmek,

Yayınevi, radyo, TV alanlarında, Bakanlıklarda, Bankalar ve uluslararası resmi ve özel kuruluşlarda yabancı dil alanlarında görev alma yetisini kazanmak,

Endüstri araştırması, iletişim teknolojisi, kitle iletişim araçları, kütüphaneler, arşiv ve belgesel araştırmalarda çalışabilmek,

Noter, mahkeme, hukuk, edebiyat, sosyal bilimler vb. alanlarda çeviriler yapabilmek,

Uluslararası firmalarda çalışma bilgi ve becerisine sahip olmak

Edindikleri bilimsel araştırma yöntemleri ile bilgilerini derinleştirmek, kendi özgün düşünceleri ile bilgi, yetenek ve becerilerini geliştirmek.

KOŞULLAR VE GEREKLİLİK

Tarih boyunca Türk-Alman ilişkileri

Bir dil bir insan, iki dil iki insan anlayışı

Birinci Dünya Savaşı yıllarında Türk-Alman İlişkileri

Cumhuriyet Döneminde Türkiye’deki Alman Akademisyenler ve onların bilimsel, sosyal, hukuksal katkıları

1961 Türkiye-Almanya arası Ankara Antlaşması ile, bugün, Alman Dilini konuşan Almanya, İsviçre, Avusturya gibi ülkelerde 4 milyondan fazla Türk vatandaşımızın olması

Türkiye ve Avrupa’da Alman – Türk ortaklığı ile açılan firmalar, iş yerleri

Erasmus öğrenci değişim programları

Türk Eğitim Sistemi ve Üniversitelerin araştırmaya, bilime, analizci ve aydınlanmacı şünceye, gelişen dünyaya verdiği önem

Avrupa Birliği, Erasmus Programı, Bologna Süreci gibi uluslararası atılımlara ayak uydurma ve hızlı gelişimlere katılım

Değişik alanlarda kültürlerarası etkileşim v.b nedenlerden dolayı bu dili öğrenmemizi gerekli kılmaktadır.

Bununla birlikte Mayıs 2008 verilerine göre:

Almanya Türkiye’nin Avrupa ve dünyada en büyük ticaret ortağıdır.

İki ülke arasındaki ticari hacim 22 Milyar Euro’dur.

Türkiye’de yatırım yapan Alman şirketi sayısı yaklaşık 5 bindir.

Almanya’da yaşayan Türk sayısı yaklaşık 3 milyondur.

Türkiye’ye yerleşen Almanların sayısı 70 bindir.

Almanya’dan geçen yıl gelen turist sayısı 4 milyondan fazla.

Almanya’da yaşayan Türk işverenlerinin sayısı yaklaşık 60 bin.”

 

 

 

 

Türkçe