Diller

Üst Menu

User menu

Alman Dili ve Edebiyatı

Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü edebiyat, dilbilim, çeviri bilim ve dil eğitimi alanlarında eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. 1998 yılında kurulan bölümümüz 2005 – 2006 eğitim - öğretim yılında faaliyete geçmiştir. Bir profesör, bir doçent ve bir yardımcı doçent olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşan Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yüksek lisans eğitimi de vermektedir. Bölümün amacı çok yönlü bir yaklaşımla, öğrencilerin gerek mesleki ve gerekse bireysel anlamda gelişmeleri için mümkün olan en iyi Alman Dili ve Edebiyatı eğitimi almalarını sağlamaktır. Mezunlarımız, resmi ve özel sektörde yabancı bir dil bilmenin getirdiği avantajlardan faydalanmaktadırlar. Başta eğitim olmak üzere, turizm, tercümanlık, dış ilişkiler ve ticaret, bankacılık vb. birçok sektörde iş imkânları bulmaktadırlar.

Türkçe