Diller

Ders İçerikleri (Türkçe) ADE

T.C.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

İNSANİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ

(Alman Dili ve Edebiyatı)

1. SINIF GÜZ YARIYILI

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

ADE 101

Almanca Dilbilgisi

4

0

4

5

ADE 103

Almanca Yazılı Anlatım

2

0

2

2

ADE 105

Metin Okuma ve İnceleme

2

0

2

3

ADE 107

Konuşma Fonetik

4

0

4

5

ADE 109

Almanca Türkçe Çeviri

2

0

2

2

ADE 111

Türkçe Almanca Çeviri

2

0

2

2

ADE 113

İkinci Yabancı Dil (İngilizce) Seçmeli

4

0

4

4

ADE 115

İkinci Yabancı Dil (Fransızca) Seçmeli

4

0

4

4

ADE 117

Dil Uygulamaları Seçmeli

2

2

4

5

TRD 109

Türk Dili

2

0

2

2

//////////////////////

Dersin İçeriği

ADE 101

İsim, sıfat ve değişik zamanlara göre fiil çekimi ile ilgili temel bilgiler verilerek edatlar ve bağlaçlar anlatılıp ilgi cümlesi ve yan cümle konularına giriş yapılır.

ADE 103

Özgeçmiş, tanım, tasvir ve anlatım gibi konular hakkında bilgi verilerek bu konularla ilgili dilbilgisi kuralları anlatılır ve bunların yazılı uygulaması yapılır.

ADE 105

Bu derste şiir, makale, masal ve destan gibi türlerden örnekler okunup incelenir.

ADE 107

Günlük yaşamla ilgili ortamlarda karşılıklı konuşma, bir konuda düşüncesini ifade etme, bir konu hakkında bilgi verme, tartışmaya katılma vb. konularda konuşma yeteneğinin geliştirilmesi amaçlanır.

ADE 109

Öğrencilerin kelime hazinelerini genişletmeye yönelik olarak anlaşılması kolay kısa metinler, diploma, müracaat formları, basit kısa hikaye, fıkra, fabl gibi türlerin Almanca’dan Türkçe’ye çevrisi yapılır.

ADE 111

Öğrencilerin kelime hazinelerini genişletmeye yönelik olarak anlaşılması kolay kısa metinler, diploma, müracaat formları, basit kısa hikaye, fıkra, fabl gibi türlerin Türkçe’den Almanca’ya çevrisi yapılır.

ADE 113

İngilizce dilbilgisine giriş niteliğinde olan bu derste İngilizce’nin temel dilbilgisi kuralları anlatılır.

ADE 115

Avoir, etre, devoir, pouvoir gibi temel fiillerle anlama-dinleme eylemlerinin gerçekleştirilmesi.

ADE 117

Kelime, cümle ve metin bazındaki kalıp ile yapıları günlük yaşamda kullanılacak şekilde pratik olarak uygulamak ve bilimsel dil yeteneği geliştirmeyi sağlamaktır.

TRD 109

Dil ve iletişim, anlatım, Türk dilleri ve lehçeleri, Türkçe’ nin tarihsel gelişimi, Türklerin kullandığı alfabeler, Türkçe’ nin biçim bilim özellikleri, Türkçe’ nin ses bilim özellikleri.

Prof. Dr. Mehmet AYGÜN

Bölüm Başkanı

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

T.C.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

İNSANİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ

(Alman Dili ve Edebiyatı)

1.SINIF BAHAR YARIYILI

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

ADE 102

Almanca Dilbilgisi

4

0

4

5

ADE 104

Almanca Yazılı Anlatım

2

0

2

2

ADE 106

Metin Okuma ve İnceleme

2

0

2

3

ADE 108

Konuşma Fonetik

4

0

4

5

ADE 110

Almanca Türkçe Çeviri

2

0

2

2

ADE 112

Türkçe Almanca Çeviri

2

0

2

2

ADE 114

İkinci Yabancı Dil (İngilizce) Seçmeli

4

0

4

4

ADE 116

İkinci Yabancı Dil (Fransızca) Seçmeli

4

0

4

4

ADE 118

Dil Uygulamaları Seçmeli

2

2

4

5

TRD 110

Türk Dili

2

0

2

2

//////////////////////

Dersin İçeriği

ADE 102

Bağlaçlar, yan cümleler, sıfat ve ortaçlardan isim yapma, edatlı zarflar, ortaç cümleleri işlenmektedir.

ADE 104

Rapor, içerik, yazılı tartışma ve onlarla ilgili dilbilgisi kuralları anlatılarak bunların yazılı uygulaması yapılır.

ADE 106

Bu derste dersin içeriğine ilave olarak şiir, makale, masal ve destan gibi türlerden örnekler okunup incelenir.

ADE 108

Değişik alanlardaki güncel konularla ilgili konuşma, yorum yapabilme ve bu konularla ilgili görüş ve düşüncelerini ifade edebilme çalışmaları yapılır.

ADE 110

Öğrencilerin kelime hazinelerini genişletmeye yönelik olarak anlaşılması kolay kısa metinler, diploma, müracaat formları, basit kısa hikaye, fıkra, fabl gibi türlerin Almanca’dan Türkçe’ye çevrisi yapılır.

ADE 112

Öğrencilerin kelime hazinelerini genişletmeye yönelik olarak anlaşılması kolay kısa metinler, diploma, müracaat formları, basit kısa hikaye, fıkra, fabl gibi türlerin Türkçe’den Almanca’ya çevrisi yapılır.

ADE 114

İngilizce dilbilgisine giriş niteliğinde olan bu derste İngilizce’nin temel dilbilgisi kuralları anlatılır.

ADE 116

Bu dersin amacı, Avrupa Ortak Başvuru Metni kapsamında Temel Kullanıcı olan öğrenciyi Giriş ya da Keşif olarak adlandırılan A1.1 seviyesine getirmektir

ADE 118

Kelime, cümle ve metin bazındaki kalıp ile yapıları günlük yaşamda kullanılacak şekilde pratik olarak uygulamak ve bilimsel dil yeteneği geliştirmeyi sağlamaktır.

TRD 110

Dil ve iletişim, anlatım, Türk dilleri ve lehçeleri, Türkçe’ nin tarihsel gelişimi, Türklerin kullandığı alfabeler, Türkçe’ nin biçim bilim özellikleri, Türkçe’ nin ses bilim özellikleri.

Prof. Dr. Mehmet AYGÜN

Bölüm Başkanı

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

T.C.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

İNSANİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ

(Alman Dili ve Edebiyatı)

2.SINIF GÜZ YARIYILI

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

ADE 201

Almanca Dilbilgisi

4

0

4

5

ADE 203

Almanca Yazılı Anlatım

2

0

2

3

ADE 205

Seçmeli Metin ve Yazarlar

2

0

2

3

ADE 207

Konuşma Fonetik

4

0

4

5

ADE 209

Almanca Türkçe Çeviri

2

0

2

3

ADE 211

Türkçe Almanca Çeviri

2

0

2

3

ADE 213

İkinci Yabancı Dil (İngilizce) Seçmeli

4

0

4

5

ADE 215

İkinci Yabancı Dil (Fransızca) Seçmeli

4

0

4

5

AİT 209

Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi

2

0

2

3

//////////////////////

Dersin İçeriği

ADE 201

Bağlaçlar, yan cümleler, sıfat ve ortaçlardan isim yapma, edatlı zarflar, ortaç cümleleri işlenerek birleşik zaman kiplerine geçilir.

ADE 203

Makale, rapor, haber, deneme gibi yazılı metin çalışmaları yapılır; hikaye, roman ve tiyatro eserlerinin yazılı özetleri çıkarılır.

ADE 205

Alman Edebiyatının çeşitli dönemlerine ait türlerden örnekler ele alınarak dönem, yazar ve eser bağlamında incelenir.

ADE 207

Sesbilgisi’ne giriş yapılarak öğrencilerin Almanca’yı güzel telaffuz etmeleri yönünde konuşma uygulamaları yapılır.

ADE 209

Mahkeme kararları, sözleşme metinleri, tutanaklar, resmi yazı ve iş mektuplarından örnekler Almanca’dan Türkçe’ye çevrilir, Almanca ve Türkçe’de bu metinlerin ortak ve farklı yönleri örneklerle açıklanır.

ADE 211

Mahkeme kararları, sözleşme metinleri, tutanaklar, resmi yazı ve iş mektuplarından örnekler Türkçe’den Almanca’ya çevrilir, Almanca ve Türkçe’de bu metinlerin ortak ve farklı yönleri örneklerle açıklanır.

ADE 213

Bağlaçlar, yan cümleler, sıfat ve ortaçlardan isim yapma ve zaman kiplerine geçilir

ADE 215

Avoir, etre, devoir, pouvoir gibi temel fiillerle anlama-dinleme eylemlerinin gerçekleştirilmesi.

AİT 209

Atatürk İlkeleri ve İnkılapları. Cumhuriyetin sosyal, kültürel, siyasi ve ekonomik yaklaşımları yapılanması.

Prof. Dr. Mehmet AYGÜN

Bölüm Başkanı

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

T.C.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

İNSANİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ

(Alman Dili ve Edebiyatı)

2.SINIF BAHAR YARIYILI

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

ADE 202

Almanca Dilbilgisi

4

0

4

5

ADE 204

Dil Bilimine Giriş

2

0

2

3

ADE 206

Seçmeli Metin ve Yazarlar

2

0

2

3

ADE 208

Konuşma Fonetik

4

0

4

5

ADE 210

Almanca Türkçe Çeviri

2

0

2

3

ADE 212

Türkçe Almanca Çeviri

2

0

2

3

ADE 214

İkinci Yabancı Dil (İngilizce) Seçmeli

4

0

4

5

ADE 216

İkinci Yabancı Dil (Fransızca) Seçmeli

4

0

4

5

AİT 210

Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi

2

0

2

3

//////////////////////

Dersin İçeriği

ADE 202

Cümle yapıları, cümlede söz dizimi, devrik cümle yapıları, mastar cümleleri ve istek-dilek şart kipleri anlatılır.

ADE 204

Dilbilim teori ve kavramları, tarihçesi ve gelişimi hakkında bilgiler verilir.

ADE 206

Alman Edebiyatının çeşitli dönemlerine ait türlerden örnekler ele alınarak dönem, yazar ve eser bağlamında incelenir.

ADE 208

Sesbilgisi’ne temel kavram ve kuralları anlatılır. Öğrencilerin değişik konularda konuşma uygulamaları yapmalarına imkan verilir.

ADE 210

Mahkeme kararları, sözleşme metinleri, tutanaklar, resmi yazı ve iş mektuplarından örnekler Almanca’dan Türkçe’ye çevrilir, Almanca ve Türkçe’de bu metinlerin ortak ve farklı yönleri örneklerle açıklanır.

ADE 212

Mahkeme kararları, sözleşme metinleri, tutanaklar, resmi yazı ve iş mektuplarından örnekler Türkçe’den Almanca’ya çevrilir, Almanca ve Türkçe’de bu metinlerin ortak ve farklı yönleri örneklerle açıklanır.

ADE 114

Bağlaçlar, yan cümleler, sıfat ve ortaçlardan isim yapma ve zaman kiplerine geçilir

ADE 216

Er ile biten birinci grup fiillerinin tanıtımı ve kullanımnı.

AİT 210

Atatürk İlkeleri ve İnkılapları. Cumhuriyetin sosyal, kültürel, siyasi ve ekonomik yaklaşımları yapılanması.

Prof. Dr. Mehmet AYGÜN

Bölüm Başkanı

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

T.C.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

İNSANİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ

(Alman Dili ve Edebiyatı)

3.SINIF GÜZ YARIYILI

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

ADE 301

Genel Dil Bilim

2

0

2

3

ADE 303

Alman Edebiyat Tarihi

4

0

4

5

ADE 305

Edebi Metin Yorumu

4

0

4

5

ADE 307

Alman Kültür Tarihi

2

0

2

3

ADE 309

Almanca Türkçe Çeviri

2

0

2

3

ADE 311

Türkçe Almanca Çeviri

2

0

2

3

ADE 313

İkinci Yabancı Dil (İngilizce) Seçmeli

4

0

4

5

ADE 315

İkinci Yabancı Dil (Fransızca) Seçmeli

4

0

4

5

ADE 317

Anlambilim

2

0

2

3

//////////////////////

Dersin İçeriği

ADE 301

Dil Bilim ekolleri, dil bilimin başlangıçtan günümüze kadar geçirdiği aşamalar ve dil edinim kuramları anlatılmaktadır.

ADE 303

Alman Edebiyatının 15. yy. ile 18.yy. arasında kalan Rönesans, Barok, Aydınlanma, Fırtına ve Atılış (Sturm und Drang), Klasik ve Romantik dönemleri, bu dönemlerin başta gelen yazar ve eserleri ile işlenmektedir.

ADE 305

Yorum Bilim kuramları ışığında Alman Edebiyatının değişik dönemlerinden belli yazarların eserlerinin yorumlanması yapılır.

ADE 307

“Kültür” ve “Medeniyet” kavramlarının anlamlarına değinilerek Alman Kültürünün değişik dönemleri ele alınmaktadır.

ADE 309

Mahkeme kararları, sözleşme metinleri, tutanaklar, resmi yazı ve iş mektuplarından örnekler Almanca’dan Türkçe’ye çevrilir, Almanca ve Türkçe’de bu metinlerin ortak ve farklı yönleri örneklerle açıklanır.

ADE 311

Mahkeme kararları, sözleşme metinleri, tutanaklar, resmi yazı ve iş mektuplarından örnekler Türkçe’den Almanca’ya çevrilir, Almanca ve Türkçe’de bu metinlerin ortak ve farklı yönleri örneklerle açıklanır.

ADE 313

Bu dersin amacı, Avrupa Ortak Başvuru Metni kapsamında Temel Kullanıcı olan öğrenciyi Giriş ya da Keşif olarak adlandırılan A1.3 seviyesine getirmektir.

ADE 315

Bağlaçlar, yan cümleler, sıfat ve ortaçlardan isim yapma ve zaman kiplerinin anlatılmasına devam edilir. Karmaşık cümle yapılarına geçilir.

ADE 317

Anlam biliminin karşılaştığı sorunlar ve diğer bilim alanlarıyla olan ilişkisi anlatılacak. Çeşitli anlam tipleri örneklerle anlatılacak.

Prof. Dr. Mehmet AYGÜN

Bölüm Başkanı

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

T.C.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

İNSANİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ

(Alman Dili ve Edebiyatı)

3.SINIF BAHAR YARIYILI

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

ADE 302

Genel Dil Bilim

2

0

2

3

ADE 304

Alman Edebiyat Tarihi

4

0

4

5

ADE 306

Edebi Metin Yorumu

4

0

4

5

ADE 308

Alman Kültür Tarihi

2

0

2

3

ADE 310

Almanca Türkçe Çeviri

2

0

2

3

ADE 312

Türkçe Almanca Çeviri

2

0

2

3

ADE 314

İkinci Yabancı Dil (İngilizce) Seçmeli

4

0

4

5

ADE 316

İkinci Yabancı Dil (Fransızca) Seçmeli

4

0

4

5

ADE 318

Anlambilim

2

0

2

3

//////////////////////

Dersin İçeriği

ADE 302

Dil Bilim ekolleri, dil bilimin başlangıçtan günümüze kadar günümüze kadar geçirdiği aşamalar ve dil edinim kuramları anlatılmaktadır.

ADE 304

19. ve 20. yy. Alman Edebiyat akımları ve bu akımların temsilcileri eselerlerinden örneklerle işlenir.

ADE 306

Yorum Bilim kuramları ışığında Alman Edebiyatının değişik dönemlerinden belli yazarların eserlerinin yorumlanması yapılır.

ADE 308

“Kültür” ve “Medeniyet” kavramlarının anlamlarına değinilerek Alman Kültürünün değişik dönemleri ele alınmaktadır.

ADE 310

Mahkeme kararları, sözleşme metinleri, tutanaklar, resmi yazı ve iş mektuplarından örnekler Almanca’dan Türkçe’ye çevrilir, Almanca ve Türkçe’de bu metinlerin ortak ve farklı yönleri örneklerle açıklanır.

ADE 312

Mahkeme kararları, sözleşme metinleri, tutanaklar, resmi yazı ve iş mektuplarından örnekler Türkçe’den Almanca’ya çevrilir, Almanca ve Türkçe’de bu metinlerin ortak ve farklı yönleri örneklerle açıklanır.

ADE 314

Bağlaçlar, yan cümleler, sıfat ve ortaçlardan isim yapma ve zaman kiplerinin anlatılmasına devam edilir.

ADE 316

Bu dersin amacı, Avrupa Ortak Başvuru Metni kapsamında Temel Kullanıcı olan öğrenciyi Giriş ya da Keşif olarak adlandırılan A1.3 seviyesine getirmektir.

ADE 318

Anlam biliminin karşılaştığı sorunlar ve diğer bilim alanlarıyla olan ilişkisi anlatılacak. Çeşitli anlam tipleri örneklerle anlatılacak.

Prof. Dr. Mehmet AYGÜN

Bölüm Başkanı

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

T.C.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

İNSANİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ

(Alman Dili ve Edebiyatı)

4.SINIF GÜZ YARIYILI

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

ADE 401

Uygulamalı Dilbilim

4

0

4

5

ADE 403

Alman Dil Tarihi

2

0

2

4

ADE 405

Karşılaştırmalı Dil Bilim

2

0

2

4

ADE 407

Çağdaş Alman Edebi Seçme Metinler

4

0

4

5

ADE 409

Almanca Türkçe Edebi Metin Çevirisi

2

0

2

4

ADE 411

Türkçe Almanca Edebi Metin Çevirisi

2

0

2

4

ADE 413

İkinci Yabancı Dil (İngilizce) Seçmeli

4

0

4

5

ADE 415

İkinci Yabancı Dil (Fransızca) Seçmeli

4

0

4

5

//////////////////////

Dersin İçeriği

ADE 401

Dil öğretim metotları, yorum bilim, çeviribilim, dil kullanımı, dil felsefesi, dil sosyolojisi gibi konular işlenir.

ADE 403

Alman Dili’nin ortaya çışı ile ilgili kuramlar ve bunların hareket noktaları ele alınarak Almanca’nın tarih boyunca geçirdiği evreler, söz konusu dönemlerdeki dilbilimcilerin dile yaklaşımları, Almanca’nın hangi dillerden ne ölçüde etkilendiği ve dili arındırma faaliyetleri gibi konular işlenmektedir.

ADE 405

Almanca ve Türkçe, yapı ve kullanım bakımından karşılaştırılarak benzerlik ve farklılıklar tespit edilir.

ADE 407

20. yy. Alman Edebiyatından örnek metinler incelenir.

ADE 409

Edebi metin çevirisi ile ilgili teorik bilgiler verilerek örnek metin çevirileri yapılır.

ADE 411

Edebi metin çevirisi ile ilgili teorik bilgiler verilerek örnek metin çevirileri yapılır.

ADE 413

Yardımcı fiiller, devrik cümle yapısı, cümlede söz dizimi ve dilek şart kipleri anlatılır.

ADE 415

Okuma, yorumlama, anlama, anlatma faaliyetleri

Prof. Dr. Mehmet AYGÜN

Bölüm Başkanı

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

T.C.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

İNSANİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ

(Alman Dili ve Edebiyatı)

4.SINIF BAHAR YARIYILI

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

ADE 402

Uygulamalı Dilbilim

4

0

4

5

ADE 404

Alman Dil Tarihi

2

0

2

4

ADE 406

Karşılaştırmalı Dil Bilim

2

0

2

4

ADE 408

Çağdaş Alman Edebi Seçme Metinler

4

0

4

5

ADE 410

Almanca Türkçe Edebi Metin Çevirisi

2

0

2

4

ADE 412

Türkçe Almanca Edebi Metin Çevirisi

2

0

2

4

ADE 414

İkinci Yabancı Dil (İngilizce) Seçmeli

4

0

4

5

ADE 416

İkinci Yabancı Dil (Fransızca) Seçmeli

4

0

4

5

//////////////////////

Dersin İçeriği

ADE 402

Gösterge, gösteren, gösterilen gibi kavramlar ele alınarak dil anlambilim ve göstergebilim açısından incelenir ve dilin anlamsal, kavramsal ve sözlüksel alanları yapısal dilbilim çerçevesinde irdelenir.

ADE 404

Alman Dili’nin ortaya çışı ile ilgili kuramlar ve bunların hareket noktaları ele alınarak Almanca’nın tarih boyunca geçirdiği evreler, söz konusu dönemlerdeki dilbilimcilerin dile yaklaşımları, Almanca’nın hangi dillerden ne ölçüde etkilendiği ve dili arındırma faaliyetleri gibi konular işlenmektedir.

ADE 406

Almanca ve Türkçe, yapı ve kullanım bakımından karşılaştırılarak benzerlik ve farklılıklar tespit edilir.

ADE 408

20. yy. Alman Edebiyatından örnek metinler incelenir.

ADE 410

Edebi metin çevirisi ile ilgili teorik bilgiler verilerek örnek metin çevirileri yapılır.

ADE 412

Edebi metin çevirisi ile ilgili teorik bilgiler verilerek örnek metin çevirileri yapılır.

ADE 414

Yardımcı fiiller, devrik cümle yapısı, cümlede söz dizimi ve dilek şart kipleri anlatılır.

ADE 416

ileri seviyede cümle kuruluşu, ifade etme, anlama ile ileri seviyede tercüme.

Prof. Dr. Mehmet AYGÜN

Bölüm Başkanı

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Türkçe