Diller

2237A TÜBİTAK - Dijital Okuryazarlık Eğitimi Projesi

 2237A TÜBİTAK - Dijital Okuryazarlık Eğitimi Projesi Poster için tıklayınız.

 

Proje kapsamında, İngilizce öğretmen adaylarına dijital yeterliklerini geliştirilebilmeleri ve teorik bilgilerin yanı sıra öğrendikleri bilgileri ilerideki öğretmenlik deneyimlerine aktarabilmeleri için çeşitli pratik bilgiler sunulacaktır. Ayrıca bu etkinlik çerçevesinde; İngilizce öğretmen adaylarının hem kendi alan bilgileri ile teknolojiyi entegre edebilmelerine hem de teknoloji konusunda daha deneyimli olan akranlarıyla birlikte iş birliği yapabilmelerine imkân sağlanacaktır. Bu sayede İngilizce öğretmen adaylarının dijital materyalleri ve teknolojileri sınıf ortamında kullanma konusunda öz güven kazanmalarını ve motivasyonlarının artırılması hedeflenmektedir.