Diller

TÜBİTAK/BİDEB 2237-A "İNGİLİZCE ÖĞRETMEN ADAYLARINA YÖNELİK DİJİTAL OKUR-YAZARLIK EĞİTİMİ” Adlı Etkinlik Hakkında Bilgilendirme

Değerli öğrenciler,

Birincisini 9-13 Aralık 2019 tarihleri arasında, Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde başarılı bir şekilde yaptığımız ve toplamda 57 farklı üniversiteden 389 adayın başvurduğu ve seçilen katılımcı öğrencilerimizin son derece olumlu dönütler verdiği “TÜBİTAK/BİDEB 2237-A İNGİLİZCE ÖĞRETMEN ADAYLARINA YÖNELİK DİJİTAL OKUR-YAZARLIK EĞİTİMİ” adlı etkinliğimizin ikincisi, 6-9 Mayıs 2021 tarihleri arasında çevrimiçi (ZOOM) olarak yeniden yapılacaktır

Proje eğitimi kapsamında, İngilizce öğretmen adaylarına dijital yeterliklerini geliştirilebilmeleri ve teorik bilgilerin yanı sıra öğrendikleri bilgileri ilerideki öğretmenlik deneyimlerine aktarabilmeleri için çeşitli pratik bilgiler sunulacaktır. Ayrıca bu etkinlik çerçevesinde; İngilizce öğretmen adaylarının hem kendi alan bilgileri ile teknolojiyi entegre edebilmelerine, hem de teknoloji konusunda daha deneyimli olan akranlarıyla birlikte iş birliği yapabilmelerine imkân sağlanacaktır. Bu sayede İngilizce öğretmen adaylarının dijital materyalleri ve teknolojileri sınıf ortamında kullanma konusunda öz güven kazanmalarını ve motivasyonlarının artırılması hedeflenmektedir.

Sınırlı sayıda katılımcının yer alacağı bu programa, ilgi ve yeterlik açısından belli ölçütler dikkate alınarak 3. ve 4. sınıflardan katılımcı seçimi yapılacaktır (40 +10). Konuya ilgi duyabilecek genç arkadaşlarımızı bilgilendirmeniz bizleri mutlu edecek, aynı zamanda katılımcı profilini yükselterek verimliliği artıracaktır. Bu vesileyle ilgi ve katkınız için şimdiden teşekkür eder, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

Saygılarımızla.

 

Etkinlik Yürütücüsü
Dr. Öğr. Üyesi Ali Şükrü ÖZBAY

Karadeniz Teknik Üniversitesi,

Edebiyat Fak.,

İngiliz Dili ve Edebiyatı Böl.

TRABZON

 

Proje Asistanları: Tuncer AYDEMİR (Arş. Gör. KTÜ)

                             Zehra GÜRSOY (Arş. Gör. KTÜ)

Proje web sayfası: https://www.ktu.edu.tr/digitalliteracy2021

                                https://2237.tubitak.gov.tr/

 

Son başvuru tarihi18 Nisan 2021/ 24.00